Persónverndarstefna World Class

PERSÓNUVERNDARSTEFNA LAUGA EHF. (World Class Ísland)

Með persónuverndarstefnu þessari er skýrt hvernig Laugar ehf. kt. 631098-2079, Sundlaugavegi 30a, 105 Reykjavík, fer með persónuupplýsingar meðlima sinna og viðskiptavina.

Laugum er umhugað um örugga meðferð persónuupplýsinga

Við virðum rétt þinn til einkalífs og tryggjum að öll meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi við ákvæði gildandi laga og reglugerða um persónuvernd og meðferð persónupplýsinga.

Við tryggjum að persónuupplýsingar séu ekki afhentar óviðkomandi þriðju aðilum og sérhver miðlun persónuupplýsinga á sér aðeins stað með samþykki viðkomandi eða í samræmi við heimild í gildandi persónuverndarlöggjöf. Við virðum sjálfsákvörðunarrétt þinn varðandi alla meðferð persónuupplýsinga og í persónuverndarstefnu þessari er nánar lýst hvernig þú getur haft áhrif á það hvernig persónuupplýsingar þínar eru notaðar.

Persónuverndarstefna þessi inniheldur upplýsingar um hvernig Laugar meðhöndlar persónuupplýsingar um þig, s.s. um söfnun, varðveislu og öryggi þeirra.

A. Hvað eru persónuupplýsingar?

Persónuupplýsingar eru sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi. Persónuupplýsingar geta verið nafn, símanúmer, netfang, debet eða kreditkortanúmer, ip-tala eða upplýsingar um vörukaup einstaklings.

B. Hvernig safnar Laugar persónuupplýsingum?

Við söfnun eftirfarandi persónuupplýsingum um meðlimi:

 • Nafn.
 • Kennitala.
 • Andlitsmynd.
 • Augnmynd.
 • Netfang.
 • Heimilisfang.
 • Símanúmer.
 • Upplýsingum um líkamsræktarsamninga, námskeið, vörur og þjónustu sem keypt er í stöðvum Lauga.

Við söfnum persónuupplýsingum m.a. í eftirfarandi tilvikum:

 • Þegar þú gerir samning um aðgang að stöðvum og þjónustu heilsuræktarstöðva Lauga.
 • Þegar þú notar heimasíðuna okkar, (www.worldclass.is) og þegar þú samþykkir að fá fréttir, tilboð og annað kynningarefni.
 • Þegar þú stofnar aðgang á Mínum síðum Lauga.
 • Þegar þú kaupir vörur eða þjónustu í í stöðvum okkar eða á heimasíðunni.

Aðgangi að stöðvum Lauga er stýrt með augnskannakerfi. Til virkja aðgang félaga að stöðvunum er tekin mynd af auga viðkomandi og það geymt í augnskannakerfinu ásamt andlitsmynd, hvort tveggja er eingöngu til notkunar við aðgangsstýringu og hluti af öryggiskerfi Lauga. Þessar upplýsingar eru eingöngu geymdar meðan félagi er með virkan aðgang að stöðvum Lauga.

Þá kunna einnig að safnast myndbandsupptökur af þér í öryggismyndavélakerfi Lauga. Tilgangur öryggismyndavélakerfis er einkum öryggis- og eignavarsla, til að gæta hagsmuna félagsins, viðskiptavina þess, starfsmanna eða annarra.

C. Hvernig nota Laugar persónuupplýsingar?

Laugar notar persónuupplýsingar þínar alla jafna í þeim tilgangi að vinna beiðnir eða viðskiptafærslur, veita þér fyrsta flokks þjónustu, upplýsa þig um þjónustu sem við teljum að þú hafir áhuga á og í tengslum við viðskiptareikning þinn hjá fyrirtækinu. Persónuupplýsingar kunna að vera notaðar í eftirfarandi tilgangi: 

 • Til að sinna beiðni þinni um aðildarsamninga eða endurnýjun saminga og við önnur framkvæmdarleg atriði í tengslum við samninga.
 • Við framkvæmd viðskipta, s.s. í tengslum við reikninga, halda utan um kaup á þjónustu, vörum, aðgangsstýringu og bókhaldskerfi.
 • Við innri stjórn, s.s. áætlanagerð, verkaskiptingu, stefnumörkun, gæðakerfi, eftirlit, endurskoðun.

D. Geymsla aðgangs- og aðildarupplýsinga.

 1. Aðgangsupplýsingar
  Upplýsingar um aðgang félaga að stöðvum er skráð í aðgangsstýringakerfi Lauga. Þessar upplýsingar eru ekki nýttar í neinum tilgangi öðrum en til öryggis og til að tryggja hagsmuni Lauga vegna aðgangs og notkunar á þjónstu Lauga.

  Notkunarupplýsingar eru geymdar að hámarki í 6 mánuði og eru aðgengilegar félögum á heimasíðu félagsins í gegnum Mínar síður. Þessar upplýsingar eru ekki hagnýttar á neinn máta til markaðssetningar eða annarra samskipta.

  Þessum upplýsingum er ekki miðlað til annara aðila nema í þeim tilfellum sem tiltekið er í lið E

  Félagi getur hvenær sem er óskað eftir að notkunarsögu hans sé eytt. Félagi þarf að koma á skrifstofu Lauga og sýna persónuskilríki svo að aðgerðin sé framkvæmd.
 2. Aðildarupplýsingar
  Upplýsingar um samninga/námskeið eru geymdar að hámarki í 2 ár eftir að samningi/námskeiði lýkur. Þetta er eingöngu gert til að gera félögum kleyft að fá endurgreiðslukvittanir og upplýsingar um eigin saminga/aðildir.

  Þessar upplýsingar eru ekki nýttar af Laugum á neinn máta nema í þeim tilgangi að veita félögum sem besta þjónustu í þeirra þágu.

E. Miðlun persónuupplýsinga

Við miðlum persónuupplýsingum í eftirfarandi tilvikum:

 1. Stéttarfélög og fyrirtæki vegna sértækra samninga.

  Ef félagi hefur gert samning við stéttarfélag, vinnuveitanda eða aðra aðila sem fara fram á staðfestingu aðildar eða notkunar þá veita Laugar þeim aðilum upplýsingar samkvæmt samningi félaga við viðkomandi aðila.

  Forsenda slíkrar miðlunar er samningur á milli viðkomandi aðila og félaga, Laugar veita engar upplýsingar nema samkvæmt því sem sá samningur heimilar.
 2. Þjónustuaðilar og verktakar.

  Í sumum tilvikum munum við notast við þjónustuaðila og verktaka til að sinna þjónustu fyrir okkar hönd.

  Ef slíkir þriðju aðilar þurfa að nota persónuupplýsingar þínar í tengslum við þessa þjónustu, tryggjum við að þeir noti þær aðeins í þeim eina tilgangi og ekki í öðrum ósamrýmanlegum tilgangi. Þá tryggjum við einnig að þeir haldi trúnað um upplýsingarnar og/eða að upplýsingunum sé skilað til okkar þegar þeir hafa ekki lengur þörf á þeim.

Í öðrum tilvikum en að framan greinir kunna Laugar að nota persónuupplýsingar í samræmi við tilgang með söfnun þeirra, s.s. þegar slíkt reynist nauðsynlegt til að gæta hagsmuna þinna, til að uppfylla ákvæði laga eða fyrirmæli yfirvalda, til að grípa til varna vegna krafna sem settar hafa verið fram og til að gæta hagsmuna, verja eigur eða önnur réttindi Lauga, viðskiptavina okkar, meðlima, starfsmanna eða ef almannahagur krefst þess. Slík notkun persónuupplýsinga kann að eiga sér stað til að varna svikum eða við rannsókn á slíkum brotum.

F. Þinn réttur; uppfærsla skráningarupplýsinga

Við veitum þér ákveðinn rétt til að ákveða hvernig við förum með persónuupplýsingar þínar. Þú getur upplýst okkur um þá ákvörðun þína með ýmsum hætti. Ákvörðun þín um að vilja ekki að persónuupplýsingar þínar séu notaðar munu ekki hafa áhrif á hagsmuni þína eða þjónustu hjá Laugum.

Við munum ekki senda þér markpóst eða sms skilaboð nema þú hafir áður veitt samþykki fyrir að fá slíkar sendingar. Ef þú kýst að veita slíkt samþykki, afturkalla það eða uppfæra persónuupplýsingarnar þínar ellegar ef þig vantar nánari upplýsingar um persónuverndarstefnu okkar, getur þú komið við í afgreiðslum okkar, haft samband í síma 553 0000 eða sent okkur tölvupóst á personuvernd@worldclass.is

G. Spurningar og aðstoð

Ef þú hefur spurningar í tengslum við þessa persónuverndarstefnu eða þarfnast annarrar aðstoðar þá getur þú komið við í afgreiðslum okkar, haft samband í síma 553 0000 eða sent okkur tölvupóst á personuvernd@worldclass.is

H. Breytingar á þessari persónuverndarstefnu

Við áskiljum okkur rétt til að breyta þessari persónuverndarstefnu hvenær sem er en við munum upplýsa þig um slíkar breytingar með því að vísa til dagsetningar breytinganna efst á síðunni. Við hvetjum þig til að fara ítarlega yfir persónuverndarstefnu okkar þannig að þér sé ljóst hvernig persónuupplýsingar þínar eru notaðar. Verði gerðar efnislegar breytingar á persónuverndarstefnu þessari sem breyta því hvernig við notum persónuupplýsingar og slíkar breytingar fara ekki saman við þann tilgang sem lýst er í persónuverndarstefnunni, munum við upplýsa um slíkar breytingar með góðum fyrirvara áður en þær taka gildi.